Procedure

verkennend gesprek

Citi Works maakt kennis met organisator en project en verkrijgt een indruk van inhoud, duur en omvang van het project.

inventarisatie en offerte

Naar aanleiding van dit gesprek maakt Citi Works een inventarisatie van de financieringsmogelijkheden en werkzaamheden ten behoeve van het project, aan de hand waarvan een offerte wordt opgesteld.

projectplan

Citi Works stelt in samenwerking met de organisator een projectplan samen dat voldoet aan de eisen voor presentatie aan fondsen en financiers.

fondsenwerving

Indiening van subsidieaanvragen en sponsoringverzoeken.

onderhouden contact, verzorgen tussen- en eindevaluaties

Indien gewenst houdt Citi Works contact met de financiers gedurende het hele productie- en organisatieproces en verzorgt zij ook de tussen- en eindevaluaties.