Visie

De kans op geslaagde fondsenwerving wordt aanzienlijk vergroot als hiermee in een vroeg stadium wordt begonnen. Citi Works wordt daarom graag al vanaf het beginstadium bij het project betrokken om de resultaten voor uw project te maximaliseren.

Er is een groot aanbod van kwalitatief goede projecten in Nederland; de druk op fondsen en financiers is groot. Het is daarom zaak om uw project helder en beknopt te presenteren. Citi Works heeft ervaring met een grote verscheidenheid aan fondsen en kan uw plan opstellen in een taal die aansluit bij de doelstelling en cultuur van het betreffende fonds.

Het is belangrijk om te zoeken naar zoveel mogelijk aanknopingspunten tussen de fondsen, financiers, aanvrager en het project. Een fonds of sponsor kan meer zijn dan alleen een financier, hij kan ook een partner in het project zijn.

De financiering heeft de grootste kans van slagen bij een gelijke betrokkenheid van Citi Works enerzijds en de producent /projectleider/artiest anderzijds. Op die manier kunnen de netwerken, kennis en ervaring van Citi Works en de organisator gekoppeld worden om de juiste financiŽle partners te benaderen.

Citi Works kijkt verder dan de gebaande wegen en de grote fondsen. Citi Works zoekt ook de mogelijkheden uit voor sponsoring (al dan niet in natura), free publicity en samenwerkingspartners.